دکتر مهرزاد شکوریان


دروس ارائه شده دبیر

شیمی کنکور (پایه)

شیمی کنکور (دوازدهم)

تیر آخر - نکته و تست هندسه و گسسته کنکور 1400

کلاس های شب امتحان نهم

شب امتحان ریاضی انسانی

آمادگی آزمون تیزهوشان

شیمی کنکور 1401

المپیاد زیست تابستانه دوره اول

شیمی دهم (رتبه سازان)

المپیاد زیست پاییز دوره اول

شیمی یازدهم 1401